ผลการแข่งขัน ศิลปะ
วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต๑
ณ .ร.ร.บ้านดู่ฯ ร.ร.บ้านสันโค้งฯ ร.ร.อนุบาลเชียงรายและร.ร.อนุบาลเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 18-19 กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว สพป.เชียงราย เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนแม่ยาววิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม สพป.เชียงราย เขต 1 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป.เชียงราย เขต 1 77 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านหัวดอย สพป.เชียงราย เขต 1 69 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป.เชียงราย เขต 1 68 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนดอยลานพิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 66 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านดอน สพป.เชียงราย เขต 1 64 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม สพป.เชียงราย เขต 1 64 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 64 ทองแดง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน