ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การอ่าน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต๑
ณ .ร.ร.บ้านดู่ฯ ร.ร.บ้านสันโค้งฯ ร.ร.อนุบาลเชียงรายและร.ร.อนุบาลเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 18-19 กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองหม้อ สพป.เชียงราย เขต 1 83.8 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป.เชียงราย เขต 1 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านจำบอน สพป.เชียงราย เขต 1 69.4 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 68.2 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย สพป.เชียงราย เขต 1 68 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม สพป.เชียงราย เขต 1 67.4 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านดอยฮาง สพป.เชียงราย เขต 1 65.4 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านช่องลม สพป.เชียงราย เขต 1 62.2 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 59.6 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น สพป.เชียงราย เขต 1 59.4 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านนางแลใน สพป.เชียงราย เขต 1 57 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านหัวดง สพป.เชียงราย เขต 1 54.4 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป.เชียงราย เขต 1 54.2 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านปงเคียน สพป.เชียงราย เขต 1 53.6 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง สพป.เชียงราย เขต 1 52.8 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านผาลั้ง สพป.เชียงราย เขต 1 51 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนอบจ.เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 50.8 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก สพป.เชียงราย เขต 1 49.6 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏเชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 47.8 เข้าร่วม 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน