ผลการแข่งขัน ศิลปะ
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต๑
ณ .ร.ร.บ้านดู่ฯ ร.ร.บ้านสันโค้งฯ ร.ร.อนุบาลเชียงรายและร.ร.อนุบาลเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 18-19 กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโป่ง สพป.เชียงราย เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านจะคือ สพป.เชียงราย เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป.เชียงราย เขต 1 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านดอยฮาง สพป.เชียงราย เขต 1 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านร่องบัวลอย สพป.เชียงราย เขต 1 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านป่าซาง สพป.เชียงราย เขต 1 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม สพป.เชียงราย เขต 1 74 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ สพป.เชียงราย เขต 1 68 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยขม สพป.เชียงราย เขต 1 68 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนบ้านนางแล สพป.เชียงราย เขต 1 67 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านสมานมิตร สพป.เชียงราย เขต 1 66 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม สพป.เชียงราย เขต 1 66 ทองแดง 12  
14 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้า สพป.เชียงราย เขต 1 65 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนอบจ.เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 65 ทองแดง 14  
16 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม สพป.เชียงราย เขต 1 64 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น สพป.เชียงราย เขต 1 64 ทองแดง 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน