ผลการแข่งขัน ศิลปะ
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต๑
ณ .ร.ร.บ้านดู่ฯ ร.ร.บ้านสันโค้งฯ ร.ร.อนุบาลเชียงรายและร.ร.อนุบาลเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 18-19 กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป.เชียงราย เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดอน สพป.เชียงราย เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านป่ายางมน สพป.เชียงราย เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเมืองชุม สพป.เชียงราย เขต 1 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนกกน้อยวิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป.เชียงราย เขต 1 78 เงิน 5  
7 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง สพป.เชียงราย เขต 1 74 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านนางแล สพป.เชียงราย เขต 1 73 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม สพป.เชียงราย เขต 1 68 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านโป่ง สพป.เชียงราย เขต 1 66 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม สพป.เชียงราย เขต 1 65 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป.เชียงราย เขต 1 64 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก สพป.เชียงราย เขต 1 62 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป.เชียงราย เขต 1 61 ทองแดง 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน