ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การอ่าน ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต๑
ณ .ร.ร.บ้านดู่ฯ ร.ร.บ้านสันโค้งฯ ร.ร.อนุบาลเชียงรายและร.ร.อนุบาลเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 18-19 กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป.เชียงราย เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม สพป.เชียงราย เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง สพป.เชียงราย เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์ สพป.เชียงราย เขต 1 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น สพป.เชียงราย เขต 1 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนอบจ.เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 74 เงิน 6  
7 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 73 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป.เชียงราย เขต 1 67 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ สพป.เชียงราย เขต 1 65 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป.เชียงราย เขต 1 64 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนดอยลานพิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 63 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) สพป.เชียงราย เขต 1 62 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านค่ายเจริญ สพป.เชียงราย เขต 1 60 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ สพป.เชียงราย เขต 1 60 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 50 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านปางริมกรณ์ สพป.เชียงราย เขต 1 50 เข้าร่วม 15  
17 โรงเรียนบ้านปางลาว สพป.เชียงราย เขต 1 50 เข้าร่วม 15  
18 โรงเรียนบ้านผาลั้ง สพป.เชียงราย เขต 1 50 เข้าร่วม 15  
19 โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว สพป.เชียงราย เขต 1 50 เข้าร่วม 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน