ผลการแข่งขัน ศิลปะ
วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต๑
ณ .ร.ร.บ้านดู่ฯ ร.ร.บ้านสันโค้งฯ ร.ร.อนุบาลเชียงรายและร.ร.อนุบาลเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 18-19 กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ สพป.เชียงราย เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว สพป.เชียงราย เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสมานมิตร สพป.เชียงราย เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านน้ำลัด สพป.เชียงราย เขต 1 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก สพป.เชียงราย เขต 1 92 ทอง 4  
6 โรงเรียนดอยลานพิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านโป่ง สพป.เชียงราย เขต 1 79 เงิน 6  
8 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น สพป.เชียงราย เขต 1 79 เงิน 6  
9 โรงเรียนบ้านสันต้นขาม สพป.เชียงราย เขต 1 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนแม่ยาววิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 75 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านจะคือ สพป.เชียงราย เขต 1 74 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป.เชียงราย เขต 1 74 เงิน 11  
13 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้า สพป.เชียงราย เขต 1 74 เงิน 11  
14 โรงเรียนบ้านร่องห้า สพป.เชียงราย เขต 1 73 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป.เชียงราย เขต 1 73 เงิน 14  
16 โรงเรียนห้วยพลูวิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 73 เงิน 14  
17 โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย สพป.เชียงราย เขต 1 73 เงิน 14  
18 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม สพป.เชียงราย เขต 1 73 เงิน 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน