ผลการแข่งขัน ศิลปะ
วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต๑
ณ .ร.ร.บ้านดู่ฯ ร.ร.บ้านสันโค้งฯ ร.ร.อนุบาลเชียงรายและร.ร.อนุบาลเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 18-19 กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสันต้นขาม สพป.เชียงราย เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่กรณ์ สพป.เชียงราย เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้า สพป.เชียงราย เขต 1 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม สพป.เชียงราย เขต 1 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนดอยลานพิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนกกน้อยวิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏเชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 71 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ สพป.เชียงราย เขต 1 69 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านหัวดอย สพป.เชียงราย เขต 1 69 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนบ้านโป่ง สพป.เชียงราย เขต 1 69 ทองแดง 9  
12 โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย สพป.เชียงราย เขต 1 69 ทองแดง 9  
13 โรงเรียนแม่ยาววิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 69 ทองแดง 9  
14 โรงเรียนดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 68 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านดอน สพป.เชียงราย เขต 1 68 ทองแดง 14  
16 โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว สพป.เชียงราย เขต 1 68 ทองแดง 14  
17 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป.เชียงราย เขต 1 68 ทองแดง 14  
18 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น สพป.เชียงราย เขต 1 68 ทองแดง 14  
19 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป.เชียงราย เขต 1 67 ทองแดง 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน