ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต๑
ณ .ร.ร.บ้านดู่ฯ ร.ร.บ้านสันโค้งฯ ร.ร.อนุบาลเชียงรายและร.ร.อนุบาลเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 18-19 กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 84 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนดอยลานพิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนกกน้อยวิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดอน สพป.เชียงราย เขต 1 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป.เชียงราย เขต 1 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม สพป.เชียงราย เขต 1 69 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนแม่ยาววิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 68 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป.เชียงราย เขต 1 65 ทองแดง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน