ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต๑
ณ .ร.ร.บ้านดู่ฯ ร.ร.บ้านสันโค้งฯ ร.ร.อนุบาลเชียงรายและร.ร.อนุบาลเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 18-19 กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป.เชียงราย เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองหม้อ สพป.เชียงราย เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนผาขวางวิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนกกน้อยวิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 73 เงิน 4  
5 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 68 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย สพป.เชียงราย เขต 1 63 ทองแดง 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน