ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต๑
ณ .ร.ร.บ้านดู่ฯ ร.ร.บ้านสันโค้งฯ ร.ร.อนุบาลเชียงรายและร.ร.อนุบาลเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 18-19 กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สพป.เชียงราย เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง สพป.เชียงราย เขต 1 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านค่ายเจริญ สพป.เชียงราย เขต 1 77.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดอยฮาง สพป.เชียงราย เขต 1 75.5 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านหัวดอย สพป.เชียงราย เขต 1 74 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านขัวแคร่ สพป.เชียงราย เขต 1 73.5 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป.เชียงราย เขต 1 72 เงิน 7  
8 โรงเรียนผาขวางวิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 71.25 เงิน 8  
9 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 67.25 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านร่องเผียว สพป.เชียงราย เขต 1 66.5 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 66.25 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านปงเคียน สพป.เชียงราย เขต 1 66.25 ทองแดง 11  
13 โรงเรียนบ้านนางแลใน สพป.เชียงราย เขต 1 66 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก สพป.เชียงราย เขต 1 66 ทองแดง 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน