ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต๑
ณ .ร.ร.บ้านดู่ฯ ร.ร.บ้านสันโค้งฯ ร.ร.อนุบาลเชียงรายและร.ร.อนุบาลเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 18-19 กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ สพป.เชียงราย เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป.เชียงราย เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง สพป.เชียงราย เขต 1 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านขัวแคร่ สพป.เชียงราย เขต 1 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง สพป.เชียงราย เขต 1 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 78 เงิน 6  
8 โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) สพป.เชียงราย เขต 1 76 เงิน 8  
10 โรงเรียนบ้านดอยงาม สพป.เชียงราย เขต 1 73 เงิน 10  
11 โรงเรียนอบจ.เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 73 เงิน 10  
12 โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์ สพป.เชียงราย เขต 1 70 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านริมลาว สพป.เชียงราย เขต 1 70 เงิน 12  
14 โรงเรียนกกน้อยวิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 68 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านบ่อทอง สพป.เชียงราย เขต 1 68 ทองแดง 14  
16 โรงเรียนบ้านป่าบง สพป.เชียงราย เขต 1 68 ทองแดง 14  
17 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สพป.เชียงราย เขต 1 68 ทองแดง 14  
18 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก สพป.เชียงราย เขต 1 68 ทองแดง 14  
19 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น สพป.เชียงราย เขต 1 68 ทองแดง 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน