ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต๑
ณ .ร.ร.บ้านดู่ฯ ร.ร.บ้านสันโค้งฯ ร.ร.อนุบาลเชียงรายและร.ร.อนุบาลเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 18-19 กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน สพป.เชียงราย เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนผาขวางวิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก สพป.เชียงราย เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป.เชียงราย เขต 1 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป.เชียงราย เขต 1 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม สพป.เชียงราย เขต 1 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านจะคือ สพป.เชียงราย เขต 1 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนแม่ยาววิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง สพป.เชียงราย เขต 1 78 เงิน 10  
11 โรงเรียนแม่มอญวิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 77 เงิน 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน