ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต๑
ณ .ร.ร.บ้านดู่ฯ ร.ร.บ้านสันโค้งฯ ร.ร.อนุบาลเชียงรายและร.ร.อนุบาลเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 18-19 กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน สพป.เชียงราย เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก สพป.เชียงราย เขต 1 91.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านขัวแคร่ สพป.เชียงราย เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนางแลใน สพป.เชียงราย เขต 1 87.25 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านปุยคำ สพป.เชียงราย เขต 1 84.25 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านดอยงาม สพป.เชียงราย เขต 1 83.75 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป.เชียงราย เขต 1 82.25 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป.เชียงราย เขต 1 81.75 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหัวดง สพป.เชียงราย เขต 1 80.05 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม สพป.เชียงราย เขต 1 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม สพป.เชียงราย เขต 1 76.5 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านร่องห้า สพป.เชียงราย เขต 1 75.75 เงิน 12  
13 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1 73.5 เงิน 13  
14 โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 72.25 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านป่ายางหลวง สพป.เชียงราย เขต 1 72 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป.เชียงราย เขต 1 70.25 เงิน 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน