ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต๑
ณ .ร.ร.บ้านดู่ฯ ร.ร.บ้านสันโค้งฯ ร.ร.อนุบาลเชียงรายและร.ร.อนุบาลเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 18-19 กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป.เชียงราย เขต 1 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป.เชียงราย เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง สพป.เชียงราย เขต 1 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 76 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านขัวแคร่ สพป.เชียงราย เขต 1 74 เงิน 6  
7 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม สพป.เชียงราย เขต 1 74 เงิน 6  
8 โรงเรียนบ้านป่าบง สพป.เชียงราย เขต 1 72 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านศรีเวียง สพป.เชียงราย เขต 1 72 เงิน 8  
10 โรงเรียนบ้านสันต้นขาม สพป.เชียงราย เขต 1 72 เงิน 8  
11 โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว สพป.เชียงราย เขต 1 68 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองหม้อ สพป.เชียงราย เขต 1 68 ทองแดง 11  
13 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก สพป.เชียงราย เขต 1 68 ทองแดง 11  
14 โรงเรียนดอยลานพิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 65 ทองแดง 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน