ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต๑
ณ .ร.ร.บ้านดู่ฯ ร.ร.บ้านสันโค้งฯ ร.ร.อนุบาลเชียงรายและร.ร.อนุบาลเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 18-19 กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์ สพป.เชียงราย เขต 1 95.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏเชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป.เชียงราย เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น สพป.เชียงราย เขต 1 89.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านจำบอน สพป.เชียงราย เขต 1 87.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านน้ำลัด สพป.เชียงราย เขต 1 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 76.33 เงิน 7  
8 โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย สพป.เชียงราย เขต 1 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว สพป.เชียงราย เขต 1 73 เงิน 9  
10 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) สพป.เชียงราย เขต 1 72.67 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านริมลาว สพป.เชียงราย เขต 1 72 เงิน 11  
12 โรงเรียนแม่มอญวิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 71.33 เงิน 12  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง สพป.เชียงราย เขต 1 70.33 เงิน 13  
14 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง สพป.เชียงราย เขต 1 68 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ สพป.เชียงราย เขต 1 66.67 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนอบจ.เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 65.33 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนผาขวางวิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 63.67 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านบ่อทอง สพป.เชียงราย เขต 1 60 ทองแดง 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน