ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต๑
ณ .ร.ร.บ้านดู่ฯ ร.ร.บ้านสันโค้งฯ ร.ร.อนุบาลเชียงรายและร.ร.อนุบาลเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 18-19 กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโป่งช้าง สพป.เชียงราย เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป.เชียงราย เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเวียงกลาง สพป.เชียงราย เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำตก สพป.เชียงราย เขต 1 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านป่าซาง สพป.เชียงราย เขต 1 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนธารทิพย์ สพป.เชียงราย เขต 1 69 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย สพป.เชียงราย เขต 1 69 ทองแดง 6  
8 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 69 ทองแดง 6  
9 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สพป.เชียงราย เขต 1 68 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 68 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง สพป.เชียงราย เขต 1 68 ทองแดง 9  
12 โรงเรียนบ้านดอยงาม สพป.เชียงราย เขต 1 66 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านห้วยขม สพป.เชียงราย เขต 1 65 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านเมืองชุม สพป.เชียงราย เขต 1 65 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป.เชียงราย เขต 1 65 ทองแดง 13  
16 โรงเรียนอบจ.เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 65 ทองแดง 13  
17 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป.เชียงราย เขต 1 50 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านโป่งฮึ้ง สพป.เชียงราย เขต 1 50 เข้าร่วม 17  
19 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) สพป.เชียงราย เขต 1 50 เข้าร่วม 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน