ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต๑
ณ .ร.ร.บ้านดู่ฯ ร.ร.บ้านสันโค้งฯ ร.ร.อนุบาลเชียงรายและร.ร.อนุบาลเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 18-19 กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนธารทิพย์ สพป.เชียงราย เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนตชด. สพป.เชียงราย เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเวียงกลาง สพป.เชียงราย เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเมืองชุม สพป.เชียงราย เขต 1 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 83 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป.เชียงราย เขต 1 82 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านบ่อทอง สพป.เชียงราย เขต 1 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย สพป.เชียงราย เขต 1 81 ทอง 8  
10 โรงเรียนดอยลานพิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์ สพป.เชียงราย เขต 1 80 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ สพป.เชียงราย เขต 1 80 ทอง 10  
13 โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน สพป.เชียงราย เขต 1 80 ทอง 10  
14 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง สพป.เชียงราย เขต 1 80 ทอง 10  
15 โรงเรียนบ้านป่ารวก สพป.เชียงราย เขต 1 79 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป.เชียงราย เขต 1 78 เงิน 16  
17 โรงเรียนอบจ.เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 75 เงิน 17  
18 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 72 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านห้วยขม สพป.เชียงราย เขต 1 65 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สพป.เชียงราย เขต 1 50 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา สพป.เชียงราย เขต 1 50 เข้าร่วม 20  
22 โรงเรียนบ้านโป่งฮึ้ง สพป.เชียงราย เขต 1 50 เข้าร่วม 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน