ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต๑
ณ .ร.ร.บ้านดู่ฯ ร.ร.บ้านสันโค้งฯ ร.ร.อนุบาลเชียงรายและร.ร.อนุบาลเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 18-19 กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านปางริมกรณ์ สพป.เชียงราย เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านป่ารวก สพป.เชียงราย เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดอน สพป.เชียงราย เขต 1 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ สพป.เชียงราย เขต 1 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ สพป.เชียงราย เขต 1 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป.เชียงราย เขต 1 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 78 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป.เชียงราย เขต 1 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านปงเคียน สพป.เชียงราย เขต 1 76 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้า สพป.เชียงราย เขต 1 76 เงิน 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน