ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต๑
ณ .ร.ร.บ้านดู่ฯ ร.ร.บ้านสันโค้งฯ ร.ร.อนุบาลเชียงรายและร.ร.อนุบาลเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 18-19 กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สพป.เชียงราย เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
3 โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์ สพป.เชียงราย เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านปง สพป.เชียงราย เขต 1 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านร่องหวาย สพป.เชียงราย เขต 1 91 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านสันต้นขาม สพป.เชียงราย เขต 1 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย สพป.เชียงราย เขต 1 89 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป.เชียงราย เขต 1 88 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป.เชียงราย เขต 1 88 ทอง 9  
11 โรงเรียนอบจ.เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 87 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านโป่งช้าง สพป.เชียงราย เขต 1 86 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านน้ำลัด สพป.เชียงราย เขต 1 85 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านปุยคำ สพป.เชียงราย เขต 1 85 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านเวียงกลาง สพป.เชียงราย เขต 1 84 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านบ่อทอง สพป.เชียงราย เขต 1 82 ทอง 16  
17 โรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่ สพป.เชียงราย เขต 1 81 ทอง 17  
18 โรงเรียนตชด. สพป.เชียงราย เขต 1 80 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านดอยงาม สพป.เชียงราย เขต 1 80 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านถ้ำผาตอง สพป.เชียงราย เขต 1 80 ทอง 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน