ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สวดมนต์แปล ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต๑
ณ .ร.ร.บ้านดู่ฯ ร.ร.บ้านสันโค้งฯ ร.ร.อนุบาลเชียงรายและร.ร.อนุบาลเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 18-19 กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย สพป.เชียงราย เขต 1 89.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเวียงชัย สพป.เชียงราย เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดอน สพป.เชียงราย เขต 1 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม สพป.เชียงราย เขต 1 83.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ สพป.เชียงราย เขต 1 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโป่งฮึ้ง สพป.เชียงราย เขต 1 81.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านจำบอน สพป.เชียงราย เขต 1 80.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม สพป.เชียงราย เขต 1 74.33 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย สพป.เชียงราย เขต 1 74 เงิน 9  
10 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 73.33 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท สพป.เชียงราย เขต 1 69.67 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม สพป.เชียงราย เขต 1 69 ทองแดง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน