ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มารยาทไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต๑
ณ .ร.ร.บ้านดู่ฯ ร.ร.บ้านสันโค้งฯ ร.ร.อนุบาลเชียงรายและร.ร.อนุบาลเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 18-19 กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนแม่ยาววิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 88.7 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป.เชียงราย เขต 1 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป.เชียงราย เขต 1 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม สพป.เชียงราย เขต 1 86.1 ทอง 4  
5 โรงเรียนผาขวางวิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 85.5 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง สพป.เชียงราย เขต 1 84.2 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน สพป.เชียงราย เขต 1 83.3 ทอง 7  
8 โรงเรียนดอยลานพิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านป่าซาง สพป.เชียงราย เขต 1 81.8 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านปงเคียน สพป.เชียงราย เขต 1 80.1 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 78.5 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านจะคือ สพป.เชียงราย เขต 1 77.7 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านหัวดอย สพป.เชียงราย เขต 1 73.7 เงิน 13  
14 โรงเรียนแม่มอญวิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 72.6 เงิน 14  
15 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 69 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม สพป.เชียงราย เขต 1 60.5 ทองแดง 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน