ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มารยาทไทย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต๑
ณ .ร.ร.บ้านดู่ฯ ร.ร.บ้านสันโค้งฯ ร.ร.อนุบาลเชียงรายและร.ร.อนุบาลเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 18-19 กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านร่องเผียว สพป.เชียงราย เขต 1 91.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนห้วยพลูวิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป.เชียงราย เขต 1 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 88.5 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป.เชียงราย เขต 1 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านริมลาว สพป.เชียงราย เขต 1 85.5 ทอง 6  
7 โรงเรียนอบจ.เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 85.5 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านน้ำลัด สพป.เชียงราย เขต 1 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน สพป.เชียงราย เขต 1 85 ทอง 8  
10 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) สพป.เชียงราย เขต 1 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านเวียงเดิม สพป.เชียงราย เขต 1 81.5 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านจอเจริญ สพป.เชียงราย เขต 1 81 ทอง 12  
13 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1 79.5 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ สพป.เชียงราย เขต 1 79 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม สพป.เชียงราย เขต 1 79 เงิน 14  
16 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น สพป.เชียงราย เขต 1 78 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านปงเคียน สพป.เชียงราย เขต 1 77.5 เงิน 17  
18 โรงเรียนกกน้อยวิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 77 เงิน 18  
19 โรงเรียนห้วยเจริญวิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 75 เงิน 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน