ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มารยาทไทย ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต๑
ณ .ร.ร.บ้านดู่ฯ ร.ร.บ้านสันโค้งฯ ร.ร.อนุบาลเชียงรายและร.ร.อนุบาลเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 18-19 กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านจอเจริญ สพป.เชียงราย เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนแม่ยาววิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป.เชียงราย เขต 1 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง สพป.เชียงราย เขต 1 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านปงเคียน สพป.เชียงราย เขต 1 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านริมลาว สพป.เชียงราย เขต 1 86 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านร่องเผียว สพป.เชียงราย เขต 1 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) สพป.เชียงราย เขต 1 85 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ สพป.เชียงราย เขต 1 83 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านร่องห้า สพป.เชียงราย เขต 1 83 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม สพป.เชียงราย เขต 1 83 ทอง 11  
14 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1 83 ทอง 11  
15 โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏเชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 83 ทอง 11  
16 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม สพป.เชียงราย เขต 1 81 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านเวียงชัย สพป.เชียงราย เขต 1 80 ทอง 17  
18 โรงเรียนอบจ.เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 80 ทอง 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน