ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต๑
ณ .ร.ร.บ้านดู่ฯ ร.ร.บ้านสันโค้งฯ ร.ร.อนุบาลเชียงรายและร.ร.อนุบาลเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 18-19 กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) สพป.เชียงราย เขต 1 94.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอบจ.เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 89.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์ สพป.เชียงราย เขต 1 88.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านป่าอ้อดอนชัย สพป.เชียงราย เขต 1 88.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1 87.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้า สพป.เชียงราย เขต 1 86.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก สพป.เชียงราย เขต 1 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม สพป.เชียงราย เขต 1 86 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท สพป.เชียงราย เขต 1 82.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านรวมมิตร สพป.เชียงราย เขต 1 82 ทอง 13  
14 โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก สพป.เชียงราย เขต 1 77.66 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป.เชียงราย เขต 1 73 เงิน 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน