ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต๑
ณ .ร.ร.บ้านดู่ฯ ร.ร.บ้านสันโค้งฯ ร.ร.อนุบาลเชียงรายและร.ร.อนุบาลเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 18-19 กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) สพป.เชียงราย เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่ สพป.เชียงราย เขต 1 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านช่องลม สพป.เชียงราย เขต 1 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านน้ำตกพัฒนา สพป.เชียงราย เขต 1 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโป่งฮึ้ง สพป.เชียงราย เขต 1 85.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 85.67 ทอง 5  
7 โรงเรียนมารีรักษ์ สพป.เชียงราย เขต 1 85.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป.เชียงราย เขต 1 80.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านเวียงชัย สพป.เชียงราย เขต 1 79.33 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก สพป.เชียงราย เขต 1 77.67 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านเวียงกลาง สพป.เชียงราย เขต 1 76.67 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง สพป.เชียงราย เขต 1 76.33 เงิน 12  
13 โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏเชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 74 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านปุยคำ สพป.เชียงราย เขต 1 66.67 ทองแดง 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน