ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต๑
ณ .ร.ร.บ้านดู่ฯ ร.ร.บ้านสันโค้งฯ ร.ร.อนุบาลเชียงรายและร.ร.อนุบาลเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 18-19 กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหัวดอย สพป.เชียงราย เขต 1 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป.เชียงราย เขต 1 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนดอยลานพิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป.เชียงราย เขต 1 48 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนแม่ยาววิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 38 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนผาขวางวิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 36 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านปางคึก สพป.เชียงราย เขต 1 34 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านดอน สพป.เชียงราย เขต 1 30 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 26 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านจะคือ สพป.เชียงราย เขต 1 24 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนแม่มอญวิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 24 เข้าร่วม 10  
12 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม สพป.เชียงราย เขต 1 22 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 20 เข้าร่วม 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน