ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต๑
ณ .ร.ร.บ้านดู่ฯ ร.ร.บ้านสันโค้งฯ ร.ร.อนุบาลเชียงรายและร.ร.อนุบาลเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 18-19 กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป.เชียงราย เขต 1 84 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป.เชียงราย เขต 1 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนแม่ยาววิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 68 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านร่องเผียว สพป.เชียงราย เขต 1 66 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้า สพป.เชียงราย เขต 1 64 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านเวียงเดิม สพป.เชียงราย เขต 1 62 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านป่าบง สพป.เชียงราย เขต 1 60 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองหม้อ สพป.เชียงราย เขต 1 58 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม สพป.เชียงราย เขต 1 58 เข้าร่วม 9  
11 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น สพป.เชียงราย เขต 1 58 เข้าร่วม 9  
12 โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ สพป.เชียงราย เขต 1 54 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏเชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 54 เข้าร่วม 12  
14 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง สพป.เชียงราย เขต 1 54 เข้าร่วม 12  
15 โรงเรียนกกน้อยวิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 52 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านสันต้นขาม สพป.เชียงราย เขต 1 50 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านจอเจริญ สพป.เชียงราย เขต 1 46 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านป่าซาง สพป.เชียงราย เขต 1 40 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนอบจ.เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 40 เข้าร่วม 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน