ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต๑
ณ .ร.ร.บ้านดู่ฯ ร.ร.บ้านสันโค้งฯ ร.ร.อนุบาลเชียงรายและร.ร.อนุบาลเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 18-19 กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหัวดอย สพป.เชียงราย เขต 1 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปางคึก สพป.เชียงราย เขต 1 56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านรวมมิตร สพป.เชียงราย เขต 1 46 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป.เชียงราย เขต 1 38 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 34 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านจะคือ สพป.เชียงราย เขต 1 33 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านปงเคียน สพป.เชียงราย เขต 1 30 เข้าร่วม 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน