ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต๑
ณ .ร.ร.บ้านดู่ฯ ร.ร.บ้านสันโค้งฯ ร.ร.อนุบาลเชียงรายและร.ร.อนุบาลเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 18-19 กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏเชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม สพป.เชียงราย เขต 1 66 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านจอเจริญ สพป.เชียงราย เขต 1 55 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านเวียงกลาง สพป.เชียงราย เขต 1 44 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านเมืองชุม สพป.เชียงราย เขต 1 43 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น สพป.เชียงราย เขต 1 36 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 36 เข้าร่วม 8  
10 โรงเรียนบ้านป่าบง สพป.เชียงราย เขต 1 34 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านร่องเผียว สพป.เชียงราย เขต 1 33 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนอบจ.เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 31 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ สพป.เชียงราย เขต 1 30 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านนางแลใน สพป.เชียงราย เขต 1 27 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านรวมมิตร สพป.เชียงราย เขต 1 27 เข้าร่วม 14  
16 โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม สพป.เชียงราย เขต 1 25 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านป่าซาง สพป.เชียงราย เขต 1 24 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านป่าอ้อดอนชัย สพป.เชียงราย เขต 1 23 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป.เชียงราย เขต 1 21 เข้าร่วม 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน