ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต๑
ณ .ร.ร.บ้านดู่ฯ ร.ร.บ้านสันโค้งฯ ร.ร.อนุบาลเชียงรายและร.ร.อนุบาลเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 18-19 กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป.เชียงราย เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนมารีรักษ์ สพป.เชียงราย เขต 1 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเวียงกลาง สพป.เชียงราย เขต 1 63 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏเชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 62 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 59 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป.เชียงราย เขต 1 48 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านป่าบง สพป.เชียงราย เขต 1 46 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนอบจ.เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 43 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์ สพป.เชียงราย เขต 1 42 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) สพป.เชียงราย เขต 1 42 เข้าร่วม 10  
12 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น สพป.เชียงราย เขต 1 42 เข้าร่วม 10  
13 โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก สพป.เชียงราย เขต 1 41 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านปางริมกรณ์ สพป.เชียงราย เขต 1 40 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านปง สพป.เชียงราย เขต 1 32 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านห้วยขม สพป.เชียงราย เขต 1 32 เข้าร่วม 15  
17 โรงเรียนตชด. สพป.เชียงราย เขต 1 23 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ สพป.เชียงราย เขต 1 21 เข้าร่วม 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน