ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต๑
ณ .ร.ร.บ้านดู่ฯ ร.ร.บ้านสันโค้งฯ ร.ร.อนุบาลเชียงรายและร.ร.อนุบาลเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 18-19 กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏเชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) สพป.เชียงราย เขต 1 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเวียงเดิม สพป.เชียงราย เขต 1 70 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สพป.เชียงราย เขต 1 63 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านค่ายเจริญ สพป.เชียงราย เขต 1 57 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านขัวแคร่ สพป.เชียงราย เขต 1 47 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง สพป.เชียงราย เขต 1 47 เข้าร่วม 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน