ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต๑
ณ .ร.ร.บ้านดู่ฯ ร.ร.บ้านสันโค้งฯ ร.ร.อนุบาลเชียงรายและร.ร.อนุบาลเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 18-19 กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป.เชียงราย เขต 1 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหัวดอย สพป.เชียงราย เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนแม่ยาววิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านรวมมิตร สพป.เชียงราย เขต 1 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว สพป.เชียงราย เขต 1 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม สพป.เชียงราย เขต 1 73 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป.เชียงราย เขต 1 73 เงิน 8  
10 โรงเรียนดอยลานพิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 72 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านดอน สพป.เชียงราย เขต 1 70 เงิน 11  
12 โรงเรียนผาขวางวิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 70 เงิน 11  
13 โรงเรียนแม่มอญวิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 70 เงิน 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน