ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต๑
ณ .ร.ร.บ้านดู่ฯ ร.ร.บ้านสันโค้งฯ ร.ร.อนุบาลเชียงรายและร.ร.อนุบาลเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 18-19 กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป.เชียงราย เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเมืองชุม สพป.เชียงราย เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดอน สพป.เชียงราย เขต 1 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนแม่มอญวิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง สพป.เชียงราย เขต 1 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก สพป.เชียงราย เขต 1 73 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป.เชียงราย เขต 1 72 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม สพป.เชียงราย เขต 1 69 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านร่องหวาย สพป.เชียงราย เขต 1 68 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป.เชียงราย เขต 1 67 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านปางริมกรณ์ สพป.เชียงราย เขต 1 66 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านนางแล สพป.เชียงราย เขต 1 65 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก สพป.เชียงราย เขต 1 64 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง สพป.เชียงราย เขต 1 63 ทองแดง 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน