ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต๑
ณ .ร.ร.บ้านดู่ฯ ร.ร.บ้านสันโค้งฯ ร.ร.อนุบาลเชียงรายและร.ร.อนุบาลเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 18-19 กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป.เชียงราย เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองหม้อ สพป.เชียงราย เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป.เชียงราย เขต 1 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสันต้นขาม สพป.เชียงราย เขต 1 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สพป.เชียงราย เขต 1 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเวียงกือนา สพป.เชียงราย เขต 1 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านเวียงเดิม สพป.เชียงราย เขต 1 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์ สพป.เชียงราย เขต 1 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์ สพป.เชียงราย เขต 1 64 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนแม่มอญวิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 63 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านป่าก๊อ สพป.เชียงราย เขต 1 54 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม สพป.เชียงราย เขต 1 54 เข้าร่วม 12  
14 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 50 เข้าร่วม 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน