ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต๑
ณ .ร.ร.บ้านดู่ฯ ร.ร.บ้านสันโค้งฯ ร.ร.อนุบาลเชียงรายและร.ร.อนุบาลเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 18-19 กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดอยฮาง สพป.เชียงราย เขต 1 93.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ สพป.เชียงราย เขต 1 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านป่าแหย่ง สพป.เชียงราย เขต 1 80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองหม้อ สพป.เชียงราย เขต 1 78.33 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านโป่งช้าง สพป.เชียงราย เขต 1 75.66 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป.เชียงราย เขต 1 73.33 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 73 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านนางแล สพป.เชียงราย เขต 1 73 เงิน 7  
9 โรงเรียนตชด. สพป.เชียงราย เขต 1 64.66 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนห้วยเจริญวิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 63.33 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป.เชียงราย เขต 1 62 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง สพป.เชียงราย เขต 1 61 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม สพป.เชียงราย เขต 1 61 ทองแดง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน