สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนห้วยพลูวิทยา สพป. เชียงราย เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต๑
ณ .ร.ร.บ้านดู่ฯ ร.ร.บ้านสันโค้งฯ ร.ร.อนุบาลเชียงรายและร.ร.อนุบาลเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 18-19 กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 73 เงิน 14 1. เด็กหญิงอ่อน  คำมูล
 
1. นางสาวอิชยาพัฒน์  มณีรัตน์
 
2 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 75.6 เงิน 10 1. เด็กชายนรา  เอี่ยมละออ
 
1. นางสาวประณิตา  จันทร์ต๊ะ
 
3 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงลิลี่  กุย
 
1. นางสาวสุกัญญา  เซี่ย
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 70 เงิน 7 1. เด็กหญิงประภาศิริ  พรหมหนู
2. เด็กหญิงอิงลิชสรา  ธนวงศ์พิสิฐ
 
1. นางสาวประณิตา  จันทร์ต๊ะ
2. นางเจือจันทร์  บุญสม
 
5 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 75.75 เงิน 17 1. เด็กชายพิริยะกิจ  นริศสกุลกานต์
2. เด็กหญิงเงิน  รุ่งเรือง
3. เด็กหญิงเปาหอม  ไทยใหญ่
 
1. นางธิดาศิริ  หัตถะผะสุ
2. นางวิพา  ปินใจ