สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น สพป. เชียงราย เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต๑
ณ .ร.ร.บ้านดู่ฯ ร.ร.บ้านสันโค้งฯ ร.ร.อนุบาลเชียงรายและร.ร.อนุบาลเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 18-19 กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 75 เงิน 5    
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 59.4 เข้าร่วม 10    
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒    
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 74.25 เงิน 6    
5 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 16    
6 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 16    
7 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 42 เข้าร่วม 10    
8 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 8    
9 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 9    
10 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 17    
11 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 10    
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 4    
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 16    
14 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 14    
15 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 79 เงิน 6    
16 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 64 ทองแดง 16    
17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 89.67 ทอง 4    
18 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒    
19 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 14    
20 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 83.5 ทอง 4    
21 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒    
22 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒    
23 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 60 ทองแดง 5    
24 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 65 ทองแดง 4    
25 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 62 ทองแดง 7