สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น สพป. เชียงราย เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต๑
ณ .ร.ร.บ้านดู่ฯ ร.ร.บ้านสันโค้งฯ ร.ร.อนุบาลเชียงรายและร.ร.อนุบาลเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 18-19 กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 16    
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 16    
3 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 14    
4 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 64 ทองแดง 16    
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 14    
6 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 60 ทองแดง 5    
7 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 65 ทองแดง 4    
8 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 62 ทองแดง 7