หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 000122 1.000 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 18
2 000123 1.000 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 19
3 000124 1.000 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 8
4 000125 2.000 โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 8
5 000126 2.000 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 1
6 000129 3.000 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 9
7 000130 3.000 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 3
8 000132 4.000 คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 19
9 000133 4.000 คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 19
10 000134 4.000 คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 13

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]