หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต๑
ณ .ร.ร.บ้านดู่ฯ ร.ร.บ้านสันโค้งฯ ร.ร.อนุบาลเชียงรายและร.ร.อนุบาลเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 18-19 กันยายน พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000052 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (บ้านสันต้นเปา) 19 ก.ย. 2555 09.00 - 12.00
-
2 000053 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (บ้านสันต้นเปา) 19 ก.ย. 2555 09.00 - 12.00
-
3 000054 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดู่ 18 ก.ย. 2555 09.00 - 16.00
-
4 000055 Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (บ้านสันต้นเปา) 19 ก.ย. 2555 09.00 - 12.00
-
5 000056 Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (บ้านสันต้นเปา) 19 ก.ย. 2555 09.00 - 12.00
-
6 000057 Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดู่ 18 ก.ย. 2555 09.00 - 16.00
-
7 000058 การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (บ้านสันต้นเปา) 19 ก.ย. 2555 09.00 - 12.00
-
8 000059 การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดู่ 18 ก.ย. 2555 09.00 - 16.00
-
9 000060 Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (บ้านสันต้นเปา) 19 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
10 000061 Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดู่ 18 ก.ย. 2555 09.00 - 16.00
-
11 000063 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3
-
-
12 000064 การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (บ้านสันต้นเปา) 19 ก.ย. 2555 09.00 - 12.00
-
13 000065 การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดู่ 18 ก.ย. 2555 09.00 - 16.00
-
14 000066 การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
-
09.00 - 16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]