สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ชุมพร เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลชุมพร 15 11 9 35 40 11 3 5 54
2 ไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 12 12 8 32 34 21 11 14 66
3 บ้านเนินทอง 11 6 9 26 21 13 10 11 44
4 บ้านจันทึง 9 2 0 11 11 7 4 1 22
5 บ้านงาช้าง 8 5 1 14 15 7 1 2 23
6 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) 8 4 1 13 14 7 6 4 27
7 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 7 12 4 23 27 12 10 14 49
8 บ้านท่ามะปริง 7 2 1 10 10 4 1 0 15
9 บ้านคันธทรัพย์ 6 10 4 20 24 14 7 12 45
10 อนุบาลท่าแซะ 6 9 9 24 25 10 5 8 40
11 นิรมลชุมพร 6 9 3 18 23 11 5 4 39
12 บ้านร้านตัดผม 6 6 9 21 27 23 8 9 58
13 วัดดอนทรายแก้ว 6 5 3 14 10 4 9 8 23
14 วัดพิชัยยาราม 5 6 4 15 20 15 14 11 49
15 วัดน้อมถวาย 5 2 2 9 15 11 4 5 30
16 บ้านท่าลานทอง 5 2 1 8 9 7 5 1 21
17 ไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 5 2 0 7 11 4 2 1 17
18 ชุมชนบ้านคุริง(มิตรภาพที่ 25) 5 2 0 7 6 3 3 3 12
19 บ้านหินแก้ว 5 1 0 6 5 1 1 2 7
20 บ้านดอนไทรงาม 4 3 3 10 18 12 9 7 39
21 บ้านหาดใน 4 2 1 7 11 6 3 11 20
22 ประชานิคม 2 4 1 3 8 12 9 4 6 25
23 ชุมชนมาบอำมฤต 3 7 7 17 19 13 3 3 35
24 วัดดอนรวบ 3 5 2 10 11 6 6 9 23
25 ชุมชนประชานิคม 3 3 0 6 5 4 4 8 13
26 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) 3 1 5 9 8 6 10 11 24
27 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ 3 1 3 7 7 3 1 1 11
28 บ้านเขาบ่อ 3 1 2 6 9 2 0 3 11
29 อนุบาลบ้านเนินสำลี 3 1 0 4 4 3 2 0 9
30 วัดวังไผ่ 3 1 0 4 2 2 2 0 6
31 อนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 2 3 3 8 14 13 13 8 40
32 บ้านบางจาก 2 2 1 5 6 4 2 3 12
33 บ้านเหมืองทอง 2 2 1 5 6 2 3 1 11
34 บ้านหาดส้มแป้น 2 1 0 3 5 4 1 2 10
35 บ้านห้วยรากไม้ 2 1 0 3 5 2 2 0 9
36 บ้านปากคลอง 2 0 0 2 4 3 4 5 11
37 บ้านคอกม้า 2 0 0 2 2 1 2 2 5
38 บ้านแก่งเพกา 2 0 0 2 2 1 1 1 4
39 ประชานิคม 4 1 4 6 11 13 5 9 10 27
40 บ้านท่าไม้ลาย 1 3 2 6 8 8 5 3 21
41 บ้านสะพลี(บางกอกโพสก์ศึกษา) 1 3 0 4 5 2 0 0 7
42 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ 1 2 3 6 10 9 2 4 21
43 บ้านพรุตะเคียน 1 2 1 4 9 3 4 0 16
44 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา 1 2 1 4 5 6 3 9 14
45 บ้านเขาชั้นโต๊ะ 1 2 1 4 2 1 5 11 8
46 บ้านทุ่งหงษ์ 1 2 0 3 5 4 0 3 9
47 ชุมพรศึกษา 1 1 3 5 8 3 3 3 14
48 วัดดอนเมือง 1 1 3 5 7 5 6 11 18
49 เทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) 1 1 3 5 3 10 7 12 20
50 บ้านทุ่งมะขาม 1 1 2 4 9 5 0 6 14
51 บ้านหาดหงส์ 1 1 1 3 6 4 1 2 11
52 บ้านใหม่สมบรูณ์ 1 1 1 3 5 1 0 1 6
53 วัดบางแหวน 1 1 1 3 4 4 1 8 9
54 บ้านหาดทรายรี 1 1 0 2 3 7 1 0 11
55 บ้านบางหลง 1 1 0 2 3 0 0 1 3
56 วัดหัวกรูด 1 1 0 2 2 2 0 1 4
57 บ้านเขาพาง 1 1 0 2 2 1 1 0 4
58 อนุบาลปานฤทัย 1 0 2 3 8 8 6 3 22
59 บ้านนาแซะ 1 0 2 3 5 8 7 8 20
60 บ้านทรายขาว 1 0 2 3 5 7 4 4 16
61 วัดดอนมะม่วง 1 0 2 3 4 7 4 3 15
62 สหศึกษา 1 0 1 2 9 9 3 4 21
63 อนุบาลดรุณรัตน์ 1 0 1 2 5 0 0 0 5
64 อนุบาลปะทิว 1 0 1 2 4 6 2 3 12
65 บ้านดอนตะเคียน 1 0 1 2 3 6 1 4 10
66 บ้านถ้ำธง 1 0 1 2 2 4 0 0 6
67 วัดนาทุ่ง 1 0 0 1 4 3 4 1 11
68 บ้านบึงลัด 1 0 0 1 4 2 0 0 6
69 วัดเชิงกระ 1 0 0 1 3 6 1 3 10
70 บ้านหนองเรือ 1 0 0 1 2 2 2 4 6
71 บ้านบ่ออิฐ 1 0 0 1 2 1 2 2 5
72 วัดปากด่าน 1 0 0 1 2 1 2 0 5
73 บ้านชุมโค 1 0 0 1 2 0 1 4 3
74 บ้านควนจำปา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
75 ประชาสันติ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
76 บ้านวังช้าง 0 3 0 3 4 6 4 0 14
77 บ้านเขาวง 0 2 1 3 9 9 1 1 19
78 วัดหาดทรายแก้ว 0 2 1 3 7 6 12 9 25
79 บ้านหาดภราดรภาพ 0 2 1 3 5 0 0 1 5
80 บ้านคลองสูบ 0 1 3 4 3 9 8 6 20
81 บ้านสามเสียม 0 1 1 2 5 5 2 3 12
82 บ้านกลาง 0 1 1 2 3 5 2 3 10
83 วัดดอนยาง 0 1 1 2 2 2 1 2 5
84 ชุมชนบ้านนาชะอัง 0 1 0 1 6 5 2 4 13
85 บ้านยายไท 0 1 0 1 4 3 0 0 7
86 บ้านหัวว่าว 0 1 0 1 3 4 3 1 10
87 บ้านหัวถนน 0 1 0 1 2 6 3 10 11
88 วัดขุนกระทิง 0 1 0 1 2 4 4 1 10
89 บ้านทรายแก้ว 0 0 2 2 6 2 0 1 8
90 บ้านศาลาลอย 0 0 1 1 3 1 2 0 6
91 ฝวาหมินกงลิ 0 0 1 1 2 8 6 6 16
92 บ้านละมุ 0 0 1 1 2 4 2 1 8
93 บ้านรับร่อ 0 0 1 1 2 1 0 0 3
94 บ้านใหม่พัฒนา 0 0 1 1 1 4 1 0 6
95 วัดทุ่งคา 0 0 1 1 1 4 0 0 5
96 บ้านทุ่งเรี้ย 0 0 1 1 1 1 1 1 3
97 บ้านสวนทรัพย์ 0 0 1 1 1 0 1 1 2
98 อนุบาลอำนวยสุข 0 0 1 1 0 2 1 4 3
99 บ้านธรรมเจริญ 0 0 1 1 0 1 0 4 1
100 บ้านดอนเคี่ยม 0 0 0 0 4 3 3 2 10
101 บ้านในห้วย 0 0 0 0 4 3 1 0 8
102 ไทยรัฐ ๖๖ (บ้านนาเนียน) 0 0 0 0 3 6 7 1 16
103 ชุมชนวัดหาดพันไกร 0 0 0 0 3 1 0 7 4
104 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา 0 0 0 0 2 5 1 4 8
105 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม 0 0 0 0 2 3 4 8 9
106 บ้านหินกบ 0 0 0 0 2 3 2 0 7
107 วัดหูรอ 0 0 0 0 2 2 4 2 8
108 บ้านหนองจันทร์หอม 0 0 0 0 2 0 0 1 2
109 ราชประชานุเคราะห์ 20 0 0 0 0 1 3 4 1 8
110 สหกรณ์ประชานุกูล 0 0 0 0 1 3 0 1 4
111 อนุบาลสุภาภรณ์ 0 0 0 0 1 2 0 1 3
112 บ้านดอนทราย 0 0 0 0 1 1 1 0 3
113 บ้านคอสน 0 0 0 0 1 1 0 1 2
114 บ้านน้ำพุ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
115 ประชาพัฒนา 0 0 0 0 1 0 0 2 1
116 ศรีอุทัยธรรมพัฒนา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
117 บ้านทุ่งบิ่น 0 0 0 0 0 3 0 0 3
118 บ้านเขาเลี้ยว 0 0 0 0 0 2 1 1 3
119 บ้านบางคอย 0 0 0 0 0 1 3 1 4
120 บ้านตาหงษ์ 0 0 0 0 0 1 1 1 2
121 บ้านทุ่งวัวแล่น 0 0 0 0 0 1 1 0 2
122 บ้านบ่อสำโรง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
123 บ้านหนองเนียน 0 0 0 0 0 1 0 3 1
124 วัดบางลึก 0 0 0 0 0 1 0 3 1
125 วัดควนมณี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
126 บ้านไชยราช 0 0 0 0 0 0 1 4 1
127 วัดคูขุด 0 0 0 0 0 0 1 0 1
128 บ้านทรัพย์สมบรูณ์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
129 บ้านคอเตี้ย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 226 192 161 579 778 572 360 428 1,710