สรุปเหรียญรางวัล สพป. ชุมพร เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลชุมพร 40 11 3 5 54
2 ไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 34 21 11 14 66
3 บ้านร้านตัดผม 27 23 8 9 58
4 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 27 12 10 14 49
5 อนุบาลท่าแซะ 25 10 5 8 40
6 บ้านคันธทรัพย์ 24 14 7 12 45
7 นิรมลชุมพร 23 11 5 4 39
8 บ้านเนินทอง 21 13 10 11 44
9 วัดพิชัยยาราม 20 15 14 11 49
10 ชุมชนมาบอำมฤต 19 13 3 3 35
11 บ้านดอนไทรงาม 18 12 9 7 39
12 วัดน้อมถวาย 15 11 4 5 30
13 บ้านงาช้าง 15 7 1 2 23
14 อนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 14 13 13 8 40
15 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) 14 7 6 4 27
16 ประชานิคม 4 13 5 9 10 27
17 ประชานิคม 2 12 9 4 6 25
18 บ้านจันทึง 11 7 4 1 22
19 วัดดอนรวบ 11 6 6 9 23
20 บ้านหาดใน 11 6 3 11 20
21 ไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 11 4 2 1 17
22 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ 10 9 2 4 21
23 วัดดอนทรายแก้ว 10 4 9 8 23
24 บ้านท่ามะปริง 10 4 1 0 15
25 สหศึกษา 9 9 3 4 21
26 บ้านเขาวง 9 9 1 1 19
27 บ้านท่าลานทอง 9 7 5 1 21
28 บ้านทุ่งมะขาม 9 5 0 6 14
29 บ้านพรุตะเคียน 9 3 4 0 16
30 บ้านเขาบ่อ 9 2 0 3 11
31 อนุบาลปานฤทัย 8 8 6 3 22
32 บ้านท่าไม้ลาย 8 8 5 3 21
33 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) 8 6 10 11 24
34 ชุมพรศึกษา 8 3 3 3 14
35 วัดหาดทรายแก้ว 7 6 12 9 25
36 วัดดอนเมือง 7 5 6 11 18
37 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ 7 3 1 1 11
38 ชุมชนบ้านนาชะอัง 6 5 2 4 13
39 บ้านบางจาก 6 4 2 3 12
40 บ้านหาดหงส์ 6 4 1 2 11
41 ชุมชนบ้านคุริง(มิตรภาพที่ 25) 6 3 3 3 12
42 บ้านเหมืองทอง 6 2 3 1 11
43 บ้านทรายแก้ว 6 2 0 1 8
44 บ้านนาแซะ 5 8 7 8 20
45 บ้านทรายขาว 5 7 4 4 16
46 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา 5 6 3 9 14
47 บ้านสามเสียม 5 5 2 3 12
48 ชุมชนประชานิคม 5 4 4 8 13
49 บ้านหาดส้มแป้น 5 4 1 2 10
50 บ้านทุ่งหงษ์ 5 4 0 3 9
51 บ้านห้วยรากไม้ 5 2 2 0 9
52 บ้านสะพลี(บางกอกโพสก์ศึกษา) 5 2 0 0 7
53 บ้านหินแก้ว 5 1 1 2 7
54 บ้านใหม่สมบรูณ์ 5 1 0 1 6
55 บ้านหาดภราดรภาพ 5 0 0 1 5
56 อนุบาลดรุณรัตน์ 5 0 0 0 5
57 วัดดอนมะม่วง 4 7 4 3 15
58 บ้านวังช้าง 4 6 4 0 14
59 อนุบาลปะทิว 4 6 2 3 12
60 วัดบางแหวน 4 4 1 8 9
61 บ้านปากคลอง 4 3 4 5 11
62 วัดนาทุ่ง 4 3 4 1 11
63 บ้านดอนเคี่ยม 4 3 3 2 10
64 อนุบาลบ้านเนินสำลี 4 3 2 0 9
65 บ้านในห้วย 4 3 1 0 8
66 บ้านยายไท 4 3 0 0 7
67 บ้านบึงลัด 4 2 0 0 6
68 เทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) 3 10 7 12 20
69 บ้านคลองสูบ 3 9 8 6 20
70 บ้านหาดทรายรี 3 7 1 0 11
71 ไทยรัฐ ๖๖ (บ้านนาเนียน) 3 6 7 1 16
72 บ้านดอนตะเคียน 3 6 1 4 10
73 วัดเชิงกระ 3 6 1 3 10
74 บ้านกลาง 3 5 2 3 10
75 บ้านหัวว่าว 3 4 3 1 10
76 บ้านศาลาลอย 3 1 2 0 6
77 ชุมชนวัดหาดพันไกร 3 1 0 7 4
78 บ้านบางหลง 3 0 0 1 3
79 ฝวาหมินกงลิ 2 8 6 6 16
80 บ้านหัวถนน 2 6 3 10 11
81 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา 2 5 1 4 8
82 วัดขุนกระทิง 2 4 4 1 10
83 บ้านละมุ 2 4 2 1 8
84 บ้านถ้ำธง 2 4 0 0 6
85 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม 2 3 4 8 9
86 บ้านหินกบ 2 3 2 0 7
87 วัดหูรอ 2 2 4 2 8
88 บ้านหนองเรือ 2 2 2 4 6
89 วัดวังไผ่ 2 2 2 0 6
90 วัดดอนยาง 2 2 1 2 5
91 วัดหัวกรูด 2 2 0 1 4
92 บ้านเขาชั้นโต๊ะ 2 1 5 11 8
93 บ้านคอกม้า 2 1 2 2 5
94 บ้านบ่ออิฐ 2 1 2 2 5
95 วัดปากด่าน 2 1 2 0 5
96 บ้านแก่งเพกา 2 1 1 1 4
97 บ้านเขาพาง 2 1 1 0 4
98 บ้านรับร่อ 2 1 0 0 3
99 บ้านชุมโค 2 0 1 4 3
100 บ้านหนองจันทร์หอม 2 0 0 1 2
101 บ้านใหม่พัฒนา 1 4 1 0 6
102 วัดทุ่งคา 1 4 0 0 5
103 ราชประชานุเคราะห์ 20 1 3 4 1 8
104 สหกรณ์ประชานุกูล 1 3 0 1 4
105 อนุบาลสุภาภรณ์ 1 2 0 1 3
106 บ้านทุ่งเรี้ย 1 1 1 1 3
107 บ้านดอนทราย 1 1 1 0 3
108 บ้านคอสน 1 1 0 1 2
109 บ้านน้ำพุ 1 1 0 0 2
110 บ้านสวนทรัพย์ 1 0 1 1 2
111 ประชาพัฒนา 1 0 0 2 1
112 บ้านควนจำปา 1 0 0 0 1
113 ประชาสันติ 1 0 0 0 1
114 ศรีอุทัยธรรมพัฒนา 1 0 0 0 1
115 บ้านทุ่งบิ่น 0 3 0 0 3
116 อนุบาลอำนวยสุข 0 2 1 4 3
117 บ้านเขาเลี้ยว 0 2 1 1 3
118 บ้านบางคอย 0 1 3 1 4
119 บ้านตาหงษ์ 0 1 1 1 2
120 บ้านทุ่งวัวแล่น 0 1 1 0 2
121 บ้านบ่อสำโรง 0 1 1 0 2
122 บ้านธรรมเจริญ 0 1 0 4 1
123 บ้านหนองเนียน 0 1 0 3 1
124 วัดบางลึก 0 1 0 3 1
125 วัดควนมณี 0 1 0 0 1
126 บ้านไชยราช 0 0 1 4 1
127 วัดคูขุด 0 0 1 0 1
128 บ้านทรัพย์สมบรูณ์ 0 0 0 1 0
129 บ้านคอเตี้ย 0 0 0 0 0
รวม 778 572 360 428 1,710