หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 000061 โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง(มิตรภาพที่ 25) 15 26 21
2 000136 โรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ 16 42 28
3 000017 โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ 25 38 34
4 000115 โรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง 18 36 21
5 000063 โรงเรียนชุมชนประชานิคม 28 59 41
6 000039 โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 40 102 55
7 000121 โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร 16 24 15
8 000012 โรงเรียนนิรมลชุมพร 49 102 59
9 000051 โรงเรียนบ้านกลาง 14 30 22
10 000133 โรงเรียนบ้านคลองสูบ 26 46 39
11 000137 โรงเรียนบ้านควนจำปา 2 4 3
12 000023 โรงเรียนบ้านคอกม้า 7 16 13
13 000009 โรงเรียนบ้านคอสน 5 22 9
14 000104 โรงเรียนบ้านคอเตี้ย 2 6 2
15 000045 โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ 59 145 91
16 000057 โรงเรียนบ้านงาช้าง 25 83 50
17 000087 โรงเรียนบ้านจันทึง 34 97 55
18 000015 โรงเรียนบ้านชุมโค 7 9 9
19 000127 โรงเรียนบ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา 13 18 18
20 000022 โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน 14 27 20
21 000001 โรงเรียนบ้านดอนทราย 4 9 8
22 000078 โรงเรียนบ้านดอนเคี่ยม 15 32 15
23 000105 โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม 46 94 59
24 000052 โรงเรียนบ้านตาหงษ์ 3 4 4
25 000031 โรงเรียนบ้านถ้ำธง 6 15 11
26 000019 โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบรูณ์ 1 1 1
27 000058 โรงเรียนบ้านทรายขาว 21 74 37
28 000033 โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 9 14 9
29 000065 โรงเรียนบ้านทุ่งบิ่น 4 9 7
30 000005 โรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม 20 46 30
31 000029 โรงเรียนบ้านทุ่งวัวแล่น 2 6 2
32 000128 โรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์ 13 31 22
33 000042 โรงเรียนบ้านทุ่งเรี้ย 6 28 13
34 000102 โรงเรียนบ้านท่ามะปริง 18 49 33
35 000067 โรงเรียนบ้านท่าลานทอง 24 44 34
36 000098 โรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย 27 52 37
37 000053 โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ 6 7 7
38 000099 โรงเรียนบ้านนาแซะ 32 65 51
39 000043 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 4 8 4
40 000088 โรงเรียนบ้านน้ำเย็น 0 0 0
41 000008 โรงเรียนบ้านบางคอย 5 7 5
42 000020 โรงเรียนบ้านบางจาก 17 37 27
43 000013 โรงเรียนบ้านบางหลง 4 13 7
44 000077 โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 76 177 83
45 000054 โรงเรียนบ้านบึงลัด 6 10 7
46 000030 โรงเรียนบ้านบ่อสำโรง 2 3 3
47 000018 โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 8 13 8
48 000032 โรงเรียนบ้านปากคลอง 17 33 24
49 000002 โรงเรียนบ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) 32 82 47
50 000047 โรงเรียนบ้านพรุตะเคียน 17 36 25
51 000055 โรงเรียนบ้านยายไท 7 19 12
52 000079 โรงเรียนบ้านรับร่อ 3 7 5
53 000059 โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 70 155 89
54 000070 โรงเรียนบ้านละมุ 9 17 15
55 000016 โรงเรียนบ้านวังช้าง 15 28 23
56 000118 โรงเรียนบ้านศาลาลอย 13 22 13
57 000048 โรงเรียนบ้านสวนทรัพย์ 3 7 6
58 000024 โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสก์ศึกษา) 7 8 7
59 000117 โรงเรียนบ้านสามเสียม 16 27 16
60 000123 โรงเรียนบ้านหนองจันทร์หอม 3 7 5
61 000035 โรงเรียนบ้านหนองผาก 0 0 0
62 000120 โรงเรียนบ้านหนองเนียน 9 35 11
63 000082 โรงเรียนบ้านหนองเรือ 10 24 12
64 000011 โรงเรียนบ้านหัวถนน 24 39 28
65 000083 โรงเรียนบ้านหัวว่าว 15 39 23
66 000006 โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 11 39 24
67 000007 โรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ 6 20 12
68 000084 โรงเรียนบ้านหาดส้มแป้น 13 31 23
69 000085 โรงเรียนบ้านหาดหงส์ 14 25 21
70 000080 โรงเรียนบ้านหาดใน 35 71 41
71 000014 โรงเรียนบ้านหินกบ 7 19 11
72 000089 โรงเรียนบ้านหินแก้ว 10 26 15
73 000036 โรงเรียนบ้านห้วยรากไม้ 11 28 18
74 000131 โรงเรียนบ้านเขาชั้นโต๊ะ 22 44 25
75 000122 โรงเรียนบ้านเขาน้อย 0 0 0
76 000126 โรงเรียนบ้านเขาบ่อ 14 37 24
77 000081 โรงเรียนบ้านเขาพาง 4 11 7
78 000132 โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา 24 52 31
79 000101 โรงเรียนบ้านเขาวง 21 40 26
80 000037 โรงเรียนบ้านเขาเลี้ยว 5 7 5
81 000046 โรงเรียนบ้านเนินทอง 58 114 84
82 000049 โรงเรียนบ้านเหมืองทอง 12 49 25
83 000062 โรงเรียนบ้านแก่งเพกา 5 8 8
84 000109 โรงเรียนบ้านในห้วย 10 21 15
85 000069 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 6 6 6
86 000050 โรงเรียนบ้านใหม่สมบรูณ์ 7 10 9
87 000041 โรงเรียนบ้านไชยราช 5 13 10
88 000068 โรงเรียนประชานิคม 2 37 104 50
89 000086 โรงเรียนประชานิคม 3 0 0 0
90 000056 โรงเรียนประชานิคม 4 40 89 66
91 000060 โรงเรียนประชาพัฒนา 4 4 4
92 000071 โรงเรียนประชาสันติ 2 5 4
93 000140 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 9 24 13
94 000125 โรงเรียนวัดขุนกระทิง 11 27 21
95 000072 โรงเรียนวัดควนมณี 1 1 1
96 000107 โรงเรียนวัดคูขุด 1 2 1
97 000025 โรงเรียนวัดดอนกุฎี 0 0 0
98 000010 โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว 35 86 62
99 000129 โรงเรียนวัดดอนมะม่วง 18 43 22
100 000038 โรงเรียนวัดดอนยาง 7 39 14
101 000106 โรงเรียนวัดดอนรวบ 45 78 67
102 000094 โรงเรียนวัดดอนเมือง 30 76 48
103 000130 โรงเรียนวัดทุ่งคา 5 8 7
104 000108 โรงเรียนวัดนาทุ่ง 13 25 16
105 000100 โรงเรียนวัดน้อมถวาย 41 101 53
106 000119 โรงเรียนวัดบางลึก 4 6 5
107 000040 โรงเรียนวัดบางแหวน 21 34 22
108 000028 โรงเรียนวัดปากด่าน 5 12 5
109 000003 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม 69 168 100
110 000073 โรงเรียนวัดวังครก 0 0 0
111 000095 โรงเรียนวัดวังไผ่ 7 9 9
112 000004 โรงเรียนวัดหัวกรูด 5 17 8
113 000110 โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว 38 90 38
114 000116 โรงเรียนวัดหูรอ 12 18 17
115 000134 โรงเรียนวัดเชิงกระ 13 24 17
116 000135 โรงเรียนวัดแหลมลำภู 0 0 0
117 000096 โรงเรียนศรีอุทัยธรรมพัฒนา 1 1 1
118 000092 โรงเรียนอนุบาลชุมพร 62 126 74
119 000066 โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ 52 103 78
120 000026 โรงเรียนอนุบาลบ้านเนินสำลี 9 25 16
121 000021 โรงเรียนอนุบาลปะทิว 17 40 26
122 000111 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 53 110 70
123 000093 โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม 20 30 20
124 000097 โรงเรียนไทยรัฐ ๖๖ (บ้านนาเนียน) 19 46 20
125 000034 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) 38 81 46
126 000064 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 85 174 134
127 000027 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 19 45 19
128 000103 โรงเรียนชุมพรศึกษา 18 29 20
129 000114 โรงเรียนบุญสมบูรณ์ศึกษา 0 0 0
130 000112 โรงเรียนฝวาหมินกงลิ 25 49 36
131 000076 โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยาท่าแซะ 0 0 0
132 000113 โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย 0 0 0
133 000124 โรงเรียนสหศึกษา 27 41 38
134 000074 โรงเรียนอนุบาลดรุณรัตน์ 5 11 7
135 000075 โรงเรียนอนุบาลปานฤทัย 28 40 30
136 000090 โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์ 4 5 4
137 000091 โรงเรียนอนุบาลอำนวยสุข 8 19 13
138 000138 โรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูล 7 15 7
139 000139 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) 33 77 41
รวม 2367 5193 3300
8493

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายธีระ ขันบุตร โทร 081-2733392 <<>> นายวิโรจน์ พงษ์ศิริกุล โทร 081-2731473 <<>> นายประสิทธิ์ คงบุญแก้ว โทร 089-9093236
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]