หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
วันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000141 เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321,322,323 13 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
2 000142 เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321,322,323 13 พ.ย. 2555 13.00-16.30
-
3 000143 เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321,322,323 14 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
4 000144 โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 311 13 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
5 000145 โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 311 13 พ.ย. 2555 13.00-16.30
-
6 000146 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 311,312 14 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
7 000147 ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม 14 พ.ย. 2555 09.00-10.30
-
8 000148 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม
-
00.00-00.00
-
9 000149 ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม อาคารโดมริมน้ำ ชั้น 1 ห้อง โดมริมน้ำ 14 พ.ย. 2555 13.00-16.30
-
10 000150 ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม
-
00.00-00.00
-
11 000152 ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม
-
00.00-00.00
-
12 000153 ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม
-
00.00-00.00
-
13 000154 เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม อาคารโดมริมน้ำ ชั้น 1 ห้อง โดมริมน้ำ 13 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
14 000155 เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม อาคารโดมริมน้ำ ชั้น 1 ห้อง โดมริมน้ำ 13 พ.ย. 2555 13.00-16.30
-
15 000156 เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม อาคารโดมริมน้ำ ชั้น 1 ห้อง โดมริมน้ำ 14 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
16 000164 มารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 414 13 พ.ย. 2555 09.00-16.30
-
17 000165 มารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 413 13 พ.ย. 2555 09.00-16.30
-
18 000166 มารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 414 14 พ.ย. 2555 09.00-16.30
-
19 000169 สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 411 14 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
20 000170 สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 411 14 พ.ย. 2555 13.00-16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายธีระ ขันบุตร โทร 081-2733392 <<>> นายวิโรจน์ พงษ์ศิริกุล โทร 081-2731473 <<>> นายประสิทธิ์ คงบุญแก้ว โทร 089-9093236
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]