หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
วันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000122 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 301 13 พ.ย. 2555 09.00-11.05
-
2 000123 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 302 13 พ.ย. 2555 09.00-11.05
-
3 000124 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 303 13 พ.ย. 2555 09.00-11.05
-
4 000125 โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม ห้องสมุด 13 พ.ย. 2555 09.00-16.00
-
5 000126 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 201 13 พ.ย. 2555 09.00-16.00
-
6 000129 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 13 พ.ย. 2555 09.00-16.00
-
7 000130 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 13 พ.ย. 2555 09.00-16.00
-
8 000132 คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องเครือข่ายพัฒนาชีวิตครู กลุ่มที่ 1 อ.เมืองชุมพร 13 พ.ย. 2555 09.00-16.00
-
9 000133 คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 101 13 พ.ย. 2555 09.00-16.00
-
10 000134 คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 102 13 พ.ย. 2555 09.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายธีระ ขันบุตร โทร 081-2733392 <<>> นายวิโรจน์ พงษ์ศิริกุล โทร 081-2731473 <<>> นายประสิทธิ์ คงบุญแก้ว โทร 089-9093236
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]