ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดธรรมามูล สพป. ชัยนาท เขต 1 82 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดศรีวิชัย สพป. ชัยนาท เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท สพป. ชัยนาท เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดหลวงสิริบูรณาราม สพป. ชัยนาท เขต 1 75 เงิน 4  
5 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร สพป. ชัยนาท เขต 1 74 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) สพป. ชัยนาท เขต 1 73 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัฒนะโชติ สพป. ชัยนาท เขต 1 71 เงิน 7  
8 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท สพป. ชัยนาท เขต 1 70 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดงิ้ว(เรือไทยสงเคราะห์) สพป. ชัยนาท เขต 1 - -  
10 โรงเรียนวัดนางลือ สพป. ชัยนาท เขต 1 - -  
11 โรงเรียนวัดเนินถ่าน สพป. ชัยนาท เขต 1 - -  
12 โรงเรียนอนุบาลสรรพยา สพป. ชัยนาท เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน