ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
Science Show ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี สพป. ชัยนาท เขต 1 90.2 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดหนองแซง สพป. ชัยนาท เขต 1 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี) สพป. ชัยนาท เขต 1 81.8 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง สพป. ชัยนาท เขต 1 80.2 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดศรีวิชัย สพป. ชัยนาท เขต 1 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท สพป. ชัยนาท เขต 1 80 ทอง 6  
8 โรงเรียนวัดหัวยาง(รัฐราษฎร์นุเคราะห์) สพป. ชัยนาท เขต 1 77.4 เงิน 8  
9 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร สพป. ชัยนาท เขต 1 76.2 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดหลวงสิริบูรณาราม สพป. ชัยนาท เขต 1 75.6 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. ชัยนาท เขต 1 - -  
12 โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา สพป. ชัยนาท เขต 1 - -  
13 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 57(บ้านท่าฉนวน) สพป. ชัยนาท เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน