ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดโฆสิตาราม สพป. ชัยนาท เขต 1 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านชัฏฝาง สพป. ชัยนาท เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์ สพป. ชัยนาท เขต 1 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองตะขบ สพป. ชัยนาท เขต 1 75 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองแจง สพป. ชัยนาท เขต 1 75 เงิน 4  
6 โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ สพป. ชัยนาท เขต 1 74 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ) สพป. ชัยนาท เขต 1 73 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. ชัยนาท เขต 1 73 เงิน 7  
9 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม สพป. ชัยนาท เขต 1 73 เงิน 7  
10 โรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ สพป. ชัยนาท เขต 1 73 เงิน 7  
11 โรงเรียนวัดศรีวิชัย สพป. ชัยนาท เขต 1 69 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย สพป. ชัยนาท เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน