ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดกำแพง (สรรคบุรี) สพป. ชัยนาท เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท สพป. ชัยนาท เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา สพป. ชัยนาท เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล) สพป. ชัยนาท เขต 1 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านวังเดือนห้า สพป. ชัยนาท เขต 1 78 เงิน 4  
6 โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม สพป. ชัยนาท เขต 1 78 เงิน 4  
7 โรงเรียนบ้านหนองแค สพป. ชัยนาท เขต 1 78 เงิน 4  
8 โรงเรียนมูลนิธิถาวรวิทยา สพป. ชัยนาท เขต 1 78 เงิน 4  
9 โรงเรียนวัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343) สพป. ชัยนาท เขต 1 78 เงิน 4  
10 โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ สพป. ชัยนาท เขต 1 78 เงิน 4  
11 โรงเรียนวัดหาดอาษา สพป. ชัยนาท เขต 1 78 เงิน 4  
12 โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา สพป. ชัยนาท เขต 1 77 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดฝาง สพป. ชัยนาท เขต 1 77 เงิน 12  
14 โรงเรียนวัดโพธิมงคล สพป. ชัยนาท เขต 1 77 เงิน 12  
15 โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์ สพป. ชัยนาท เขต 1 77 เงิน 12  
16 โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท เขต 1 77 เงิน 12  
17 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ สพป. ชัยนาท เขต 1 77 เงิน 12  
18 โรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ สพป. ชัยนาท เขต 1 77 เงิน 12  
19 โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ สพป. ชัยนาท เขต 1 77 เงิน 12  
20 โรงเรียนชุมชนวัดศรีมณีวรรณ(ธรรมศิริอุปถัมภ์) สพป. ชัยนาท เขต 1 68 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านโป่งแค สพป. ชัยนาท เขต 1 68 ทองแดง 20  
22 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม สพป. ชัยนาท เขต 1 68 ทองแดง 20  
23 โรงเรียนวัดวังน้ำขาว สพป. ชัยนาท เขต 1 68 ทองแดง 20  
24 โรงเรียนวัดหนองจิก สพป. ชัยนาท เขต 1 68 ทองแดง 20  
25 โรงเรียนวัดโฆสิตาราม สพป. ชัยนาท เขต 1 68 ทองแดง 20  
26 โรงเรียนเทพรัตน์ สพป. ชัยนาท เขต 1 68 ทองแดง 20  
27 โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย สพป. ชัยนาท เขต 1 68 ทองแดง 20  
28 โรงเรียนคงรักษ์ประชานุเคราะห์ สพป. ชัยนาท เขต 1 67 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาคร สพป. ชัยนาท เขต 1 67 ทองแดง 28  
30 โรงเรียนวัดสังฆาราม(ปลื้มประชาสงเคราะห์) สพป. ชัยนาท เขต 1 67 ทองแดง 28  
31 โรงเรียนวัดอารีทวีวนาราม สพป. ชัยนาท เขต 1 67 ทองแดง 28  
32 โรงเรียนวัดอู่ตะเภา(สถิตราษฎร์นุกูล) สพป. ชัยนาท เขต 1 67 ทองแดง 28  
33 โรงเรียนวัดเขาดิน(วันครู2502) สพป. ชัยนาท เขต 1 67 ทองแดง 28  
34 โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) สพป. ชัยนาท เขต 1 66 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนวัดหัวยาง(รัฐราษฎร์นุเคราะห์) สพป. ชัยนาท เขต 1 66 ทองแดง 34  
36 โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท เขต 1 - -  
37 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. ชัยนาท เขต 1 - -  
38 โรงเรียนพระยาตาก สพป. ชัยนาท เขต 1 - -  
39 โรงเรียนวัดส่องคบ สพป. ชัยนาท เขต 1 - -  
40 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท สพป. ชัยนาท เขต 1 - -  
41 โรงเรียนอนุบาลสรรพยา สพป. ชัยนาท เขต 1 - -  
42 โรงเรียนอนุบาลเนินขาม สพป. ชัยนาท เขต 1 - -  
43 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 57(บ้านท่าฉนวน) สพป. ชัยนาท เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน