ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองต่อ สพป. ชัยนาท เขต 1 92.2 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท เขต 1 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท สพป. ชัยนาท เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา สพป. ชัยนาท เขต 1 85.6 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ สพป. ชัยนาท เขต 1 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านชัฏฝาง สพป. ชัยนาท เขต 1 83.8 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลสรรพยา สพป. ชัยนาท เขต 1 83.8 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท เขต 1 83.2 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) สพป. ชัยนาท เขต 1 83.2 ทอง 8  
10 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร สพป. ชัยนาท เขต 1 83.2 ทอง 8  
11 โรงเรียนบ้านหนองตะขบ สพป. ชัยนาท เขต 1 83 ทอง 11  
12 โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย สพป. ชัยนาท เขต 1 82.8 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดนางลือ สพป. ชัยนาท เขต 1 82.6 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดวงเดือน สพป. ชัยนาท เขต 1 82.6 ทอง 13  
15 โรงเรียนวัดวังหมัน สพป. ชัยนาท เขต 1 82.2 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) สพป. ชัยนาท เขต 1 82 ทอง 16  
17 โรงเรียนวัดโคกแจง(ประชานุกุลวิทยาสำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร สพป. ชัยนาท เขต 1 82 ทอง 16  
18 โรงเรียนคงรักษ์ประชานุเคราะห์ สพป. ชัยนาท เขต 1 81 ทอง 18  
19 โรงเรียนบางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล) สพป. ชัยนาท เขต 1 81 ทอง 18  
20 โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน สพป. ชัยนาท เขต 1 80.4 ทอง 20  
21 โรงเรียนวัดสนามชัย สพป. ชัยนาท เขต 1 80.4 ทอง 20  
22 โรงเรียนวัฒนะโชติ สพป. ชัยนาท เขต 1 80 ทอง 22  
23 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 57(บ้านท่าฉนวน) สพป. ชัยนาท เขต 1 77.6 เงิน 23  
24 โรงเรียนวัดวังน้ำขาว สพป. ชัยนาท เขต 1 77.2 เงิน 24  
25 โรงเรียนวัดสระดู่ สพป. ชัยนาท เขต 1 76.8 เงิน 25  
26 โรงเรียนวัดอินทาราม(เสนาณรงค์อุปถัมภ์3) สพป. ชัยนาท เขต 1 76.4 เงิน 26  
27 โรงเรียนวัดสระไม้แดง สพป. ชัยนาท เขต 1 75.75 เงิน 27  
28 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม สพป. ชัยนาท เขต 1 75.6 เงิน 28  
29 โรงเรียนวัดคลองบุญ สพป. ชัยนาท เขต 1 74.6 เงิน 29  
30 โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ สพป. ชัยนาท เขต 1 74.2 เงิน 30  
31 โรงเรียนวัดตะกู(สมจิตรัชนีอุปถัมภ์) สพป. ชัยนาท เขต 1 73.6 เงิน 31  
32 โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา สพป. ชัยนาท เขต 1 73.6 เงิน 31  
33 โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท สพป. ชัยนาท เขต 1 73.4 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. ชัยนาท เขต 1 73.2 เงิน 34  
35 โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม สพป. ชัยนาท เขต 1 72.6 เงิน 35  
36 โรงเรียนอนุบาลมโนรมย์ สพป. ชัยนาท เขต 1 71.25 เงิน 36  
37 โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาคร สพป. ชัยนาท เขต 1 0 -  
38 โรงเรียนบ้านหัวถนน สพป. ชัยนาท เขต 1 0 -  
39 โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง สพป. ชัยนาท เขต 1 0 -  
40 โรงเรียนวัดงิ้ว(เรือไทยสงเคราะห์) สพป. ชัยนาท เขต 1 0 -  
41 โรงเรียนวัดสมอ(วุฒาประชานุเคราะห์) สพป. ชัยนาท เขต 1 0 -  
42 โรงเรียนวัดส่องคบ สพป. ชัยนาท เขต 1 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน